Om oss

Hotell Maritim Skjervøy AS ble etablert 1. november 1989 og både drifter og eier Hotell Maritim. 

20180609_154529

Hotell Maritim har åpent hele året.

Hotell Maritim Skjervøy AS ble etablert 1. november 1989 og både drifter og eier Hotell Maritim. Selskapet har hatt en rekke forskjellige aksjonærer opp gjennom årene, men har i alle år blitt ledet av styreformann og tidligere ordfører på Skjervøy Aksel Jørgensen.

Hotellbygget ble offisielt åpnet 22. mars 1974 og ble den gang eiet av Skjervøy kommune og ble de første årene driftet av Nordic gruppen i Harstad under navnet Skjervøy Nordic Hotel.

Kommunen tok den gang initiativ til å få bygget et nytt hotell på Skjervøy, etter at tettstedet da hadde vært uten hotell etter at Bondeheimen brant ned på slutten av 60-tallet.

På midten av 80-tallet solgte kommunen bygget til et privat selskap som etter noen år gikk over ende. Dagens styreformann gikk da sammen med en rekke lokale foretningsfolk og dannet Hotell Maritim Skjervøy AS som så fikk tilslag på bygget.

Hotellet hadde den gang 22 rom og har etter dette utvidet to ganger (i 1992 og 2005), slik at vi i dag har 35 rom.

Hotell Maritim har opp gjennom årene vært en vel så stor restaurantbedrift som hotell og har hatt flere hundre lokale ungdommer som ekstrahjelp og i sommer- og helgejobb. Opp gjennom årene har vårt kjøkken også hatt en rekke kokkelærlinger som i dag har fagbrev og praktiserer over hele landet.

Hotell Maritim Skjervøy AS er medlem i NHO Reiseliv og Opplæringskontoret for hotell, restaurant og reiseliv i Troms. Vi samarbeider med Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy og er også medlem i den lokale næringsforeningen og i Varehuset Skjervøy.